آرش ذوالنوری


متولد  1357  از دوران کودکی نواختن ساز تنبور را نزد سید داراب  وسید بهروزذوالنوری  پدر بزرگ و دایی مهربانش اغاز نمود سپس از محظراستادان بزرگ و بی بدیل تنبور  اقایان  سید امرالله شاه ابراهیمی وسید خلیل عالی نژاد درس گرفت.  در دوران نوجوانی ساز دف را با نوارهای اموزشی استاد عندلیبی فرا گرفت و در خانقاه های کردستان باشیوه های دیگر نوازندگی استادان بزرگ اشنا گردید.نواختن نی را از پسر خاله  که هنر جوی هنرستان موسیقی تهران بود اموخت. چند سال از دهه 70 را شاگرد استاد خرسند پور رئیس هنرستان موسیقی کرمانشاه بوده و نواختن ساز سه تار را تجربه نمود.سال 1377 برای ادامه تحصیل به اصفهان آمده و همزمان با ادامه تحصیل به تدریس دف و تنبوروسه تار پرداخت ودر گروههای مختلفی ساز زده از جمله گروه مشتاق و گروه بزرگ دف نوازان اصفها ن به سرپرستی اقای رامتین رضایت و... سال 1382 به کرمانشاه بازگشته و در کلاسهای اموزش ویولن استاد مراتی شرکت کرده  وچندین سال افتخارشاگردی ایشان را که رهبرارکستر رادیوتلوزیون و مدیر رادیو کرمانشاه  بودند  را  داشته همچنین در دورهای کلاسهای اهنگ سازی شرکت نموده ایشان همجنین با نوازندگی تار و ویولا و تنبورک و فولوت و دیوان و کی برد اشنایی داردلازم به ذکر است که ازتحصیلات دانشگاهی  مهندسی ای تی و مهندسی مکانیک برخوردار می باشد