محمد هادی بختیاری

 

       

متولد بهمن64

شروع فعالیت هنری از سال 84

شروع فعالیت حرفه ایی در موسقی از سال 87

سابقه ی 8 سال تدریس دف در اصفهان

7 سال تدریس در استان مرکزی

در حال تولید آلبوم تکنوازی دف

در حال تحقیق و تالیف کتاب ریتم های متداول بداهه نوازی بر اساس مقام

عضویت در گروههای متعدد مویسقی در اصفهان  تهران  کرمانشاه و اراک

برگزاری چهار کنسرت در اسلهای 91 و 92

اجراهای متعدد در سطح کشور

گوینده و مجری