بسمه تعالی

منوچهر نحوی فرزند زنده یاد استاد امیدعلی نحوی متولد سال 1347دبیر رسمی اموزش وپرورش ودارای مدرک کارشناسی موسیقی میباشدوی که فعالیت هنری خود را از سال 1363اغاز نموده  درحال حاضر علاوه بر خدمت رسمی در اموزش وپروش استان اصفهان مدیر مسئول اموزشگاه موسیقی  رودکی اصفهان میبیاشد وی که از نوازندگان اکاردئون ،پیانو وعود میباشد طی مدت زمان فعالیت هنری اش در عرصه هنر موسیقی فعالیهای شایانی را ارئه نموده که در ذیل به تعدادی از انها اشاره خواهد شد

مدیر مسئول اموزشگاه موسیقی رودکی اصفهان

مدرس ونوازنده سازهای آکاردئون وپیانو وعود در اموزشگاههای موسیقی استان اصفهان

سر دبیر ماهنامه موسیقی شورانگیز

عضویت  پیوسته در خانه موسیقی ایران

عضو پیوسته در واحد موسیقی انجمن تعزیه اصفهان

عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه هنرمندان موسیقی اصفهان

عضویت در گروه موسیقی گروه سرود وموسیقی هنرستان موسیقی اصفهان طی سالهای 1362-1367

مدرس تئوری موسیقی وسلفژ در مرکز ضمن خدمت اموزش وپرورش (مراکز خدیجه کبری –شهید باهنر) طی سالهای 1377 تا 1380

داور ی جشنواره های سرود وموسیقی اموزش وپرورش در مقاطع سه گانه طی سالهای 1370 تا کنون

عضویت در گروه سرود وموسیقی گروه کودک صداو سیمای اصفهان طی سالهای 1359 تا 1367

عضویت در گروه سرود وموسیقی بسیج سپاه پاسداران اصفهان طی سالهای 1359 تا 1367

شرکت در اردوهای سرود ومسابقات سرود کشوری در رامسر طی سالهای64تا67وکسب رتبه نخست

شرکت در اردوهای سرود ومسابقات سرود کشوری بنیاد شهید طی سالهای70تا73وکسب رتبه نخست

شرکت در گروههای موسیقی تئاترهای مختلف استان طی سالهای 1360تا1372

شرکت در جشنواره موسیقی دهه فجر طی سالهای 1363 تا 1365

حضور در جشنواره های تئاتر فجر وکارگری ودانشجوئی طی سالهای1360 تا 1373

راه اندازی واحد سرود وموسیقی بنیاد شهید فلاورجان سال1365 تا1366

راه اندازی واحد سرود وموسیقی بنیاد شهیدنجف اباد سال1365 تا1366

راه اندازی واحد سرود وموسیقی بنیاد شهید درچه سال1365 تا1366

راه اندازی واحد سرود وموسیقی بنیاد شهید برخوار وجرقویه سال1365 تا1366

راه اندازی  وسازماندهی واحد سرود وموسیقی اداره فرهنگی هنری اموزش وپرورش فلاورجان سال1371 تا1371

عضویت در گروه موسیقی صدا وسیمای اصفهان طی سالهای 1366 تا1372

مسئول  گروه موزیک  بادی ناحیه 4 اموش وپرورش استان اصفهان طی سالهای 1370 تا

مسئول  گروه موزیک  بادی اداره کل اموش وپرورش استان اصفهان طی سالهای 1374 تا1376

مسول راه اندازی گروههای سرود 1000 نفری  سازمان دانش اموزی جهت اجرای برنامه در دهه فجر و13 ابان سال 1380

همکاری با گروه  های سرود مدارس شاهد استان اصفهان وشرکت در جشنواره سرود شاهد کشوری در سال 1369 تا 1373 وکسب مقام اول

راه اندازی گروه سرود وموسیقی وگروه موزیک بادی جهت کانون  اصلاح وتربیت استان اصفهان در سال 1381