منصور آذربد

 

 

مدرس و نوازنده ساز سنتور از سال 1363 آموزش موسیقی را در هنرستان موسیقی اصفهان نزد آقای سعید نعیمی منش شروع کردم و همچنین از کلاسهای آقای رضایی نژاد هم استفاده میکردم و مدتی هم ردیف های میرزا عبدالله را نزد آقای مسعود شناب که از تهران به اصفهان می آمدند آموزش دیدم و بطور مستقیم و غیر مستقیم هم از کلاسهای استاد پایور که به اصفهان می آمدند استفاده میکردم و از سال 1368 هم بعد از آزمونی که نزد اساتید آن زمان و مرحوم استاد ساغری برگزار شد بصورت آزاد در هنرستان موسیقی اصفهان شروع به تدریس کردم و مدت 7 سال در هنرستان موسیقی تدریس داشتم و همچنین در حوزه هنری اصفهان هم مدت 5 سال تدریس داشتم و هم اکنون در آموزشگاههای آزاد موسیقی تدریس موسیقی را دارم در این مدت کنسرتهائی هم در تهران و شهرهای مختلف برگزار کرده ام و مدت 5سال هم جزو کانون هنری ذوب آهن بوده ام .